Održana 4. sednica SO Apatin - Imenovani novi direktori JKP ,,Naš dom'' i JP marina ,,Apatin''

U velikoj sali SO Apatin danas je održana 4. sednica Skupštine opštine Apatin. Nakon utvrđenog i izglasanog dnevnog reda od ukupno 11 tačaka, krenulo se sa obrazloženjem i glasanjem. Najviše pažnje privukle su tačke koje su se ticale smena direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom zonom ,,Apatin'', JKP ,,Naš dom'' i JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom ,,Apatin''.
Na 5. sednici Opštinskog veća saznalo se da je Miloš Đerić razrešen, a Maja Kuridža postavljena na mesto vd direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom zonom ,,Apatin''. Ova tema bila je jedna od tačaka dnevnog reda 4. sednice SO Apatin. Izvestilac je obrazložio kako je Đerić u sukobu interesa i ne može da bude istovremeno zaposlen u lokalnoj samoupravi i ima funkciju direktora neke asocijacije. Opozicija je imala prigovor na ovo izlaganje, jer oni smatraju da je Đerić dobro obavljao svoj posao. Predsednik opštine Apatin, Radivoj Sekulić, istakao je da niko ne može do penzije sedeti na nekom radnom mestu, bez rezultata. Ilija Bursać, predsednik odborničke grupe SNS Apatin, takođe smatra da je do sad urađeno vrlo malo i objašnjava kako je krajnje vreme da se naša Slobodna zona stavi u funkciju, što znači više radnih mesta.

https://www.youtube.com/watch?v=SoLrhkzCMfc&feature=youtu.be

Na sednici se saznalo i da je Mirko Pavlović, dosadašnji direktor JKP ,,Naš dom'' Apatin, podneo ostavku, a na mesto vd direktora pomenutog preduzeća postavljena je Sanja Bačić, diplomirani ekonomista. Opozicija je i na ovo imala prigovor, a na koji im je odgovorio Radivoj Sekulić, predsednik opštine Apatin.

https://www.youtube.com/watch?v=DSYKxVZEJ3s&feature=youtu.be

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom ,,Apatin'', Željko Vučetić, razrešen je svoje dužnosti jer nije ispunio očekivanja, nije u prilici da obavlja tu funkciju, a i sam je priznao kako nije radio ništa. Na mesto direktora bio je postavljen formalno i zato je donet predlog o njegovoj smeni. Miodrag Bakić, odbornik SPS-JS-DDD, takođe je priznao kako Vučetić nije sposoban da obavlja posao koji su mu dodelili dok su bili na vlasti, ali su ga tu ostavili zbog bolesti, da bi imao prostora da ostvari invalidsku penziju. Predsednik Sekulić mišljenja je da je trebalo da ga postave na neko manje odgovorno mesto, a ne da opština Apatin trpi finansijski, jer je marina koštala naše sugrađane pet miliona dinara u prethodnoj godini. Aktuelna vlast želi da pomogne svakom građaninu opštine Apatin, ali na pravi način, boreći se za nova radna mesta.  

https://www.youtube.com/watch?v=KyukPinryFw&feature=youtu.be

Na mesto vd direktora JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom ,,Apatin'' postavljen je Nedeljko Bračika, mašinski inženjer. Izvestilac je bio Ilija Bursać, predsednik kadrovsko administrativne komisije, a koji nas je upoznao sa biografijom izglasanog vd direktora.

https://www.youtube.com/watch?v=BiXlYFk47is&feature=youtu.be

Na 4. sednici SO Apatin, između ostalog, bilo je reči i o predlogu rešenja o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Apatin Živoradu i Nevenki Smiljanić na kat. parceli br. 675/10 k.o. Apatin u Bloku 8 i Stevi Čučiloviću iz Apatina na kat. parceli br. 246/1 k.o. Apatin u Bloku 25, zatim o predlogu rešenja o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Apatin Vesni Đurđević iz Apatina na kat. parceli br. 8969/18 k.o. Apatinu Bloku 83 i Miroslavu Mihajloviću iz Apatina na kat. parceli br. 8969/19 k.o. Apatin u Bloku 83.

Govorilo se i o o rešenju o imenovanju članova Komisije za planove.

Svih 11 tačaka dnevnog reda usvojeno je većinom glasova odbornika.

Pridružite nam se u
Slobodnoj zoni Apatin

Korisnici

Kompanije koje su iskoristile pogodnosti koje pruža Slobodna zona Apatin i kod nas izgradile svoj novi dom