Slobodna zona Apatin

INFRASTRUKTURA I STIMULATIVNE POGODNOSTI

Opština Apatin ima izuzetno povoljan geografski položaj,blizina državne granice sa Mađarskom i Hrvatskom, direktno naslanjanje na reku Dunav. Teritorijom Opštine prolazi regionalni put R-101, koji povezuje Apatin sa Somborom i Bogojevom koji se pruža do graničnog prelaza sa R. Hrvatskom kod Erduta, kao i lokalni putevi.

Plovni put reke Dunav definisan je kao Panevropski koridor VII, prirodna saobraćajnica koja međusobno povezuje 10 evropskih zemalja. Železnička mreža u Zapadnobačkom okrugu obuhvata četiri pruge u funkciji, i to: pruga od Subotice preko Sombora, Prigrevice, Sonte do Bogojeva (Hrvatska), od Bogojeva preko Odžaka ka Novom Sadu. Na ovim prugama se odvija kako putnički, tako i robni saobraćaj.

Lokacije

Robno-transportni centar (RTC) je u funkcionalnoj vezi sa budućim lučkim područjem. Ukupna površina RTC i Lučkog područja iznosi 120,72ha. Površina RTC iznosi 85ha 73a 02m². Površina Lučkog područja iznosi 34hа 99а 15m². Poseduje 11 slobodnih parcela. Potpuno je komunalno opremljeno. Poseduje pristupne saobraćajnice, vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, gasnu infrastrukturu. 

Namenjen je malim preduzećima. Ukupna površina Blok-a 61 iznosi 1,45ha, sa planiranim proširenjem od 2,25ha.

Slobodna zona iz vazduha

PROMOTIVNI FILM SLOBODNE ZONE APATIN

Postanite i vi deo naše priče!

Pogledajte fabrike koje posluju u okviru slobodne zone, kao i slobodne parcele koje bi vas mogle zainteresovati. Investirajte u Slobodnu zonu Apatin i poslujte u najpovoljnijim uslovima, bez plaćanja PDV-a i carina na repromaterijal, opremu, građevinski materijal...

Odlična pozicija

Slobodna zona Apatin se nalazi na savršenoj poziciji, u blizini velikih gradskih centara i u blizini granica sa Mađarskom i Hrvatskom.

42
Mađarska granica
24
Hrvatska granica
194
Beograd
96
Novi sad
Razdaljina u km od Apatina

Aktuelnosti

Saznajte šta se dešava u Slobodnoj zoni Apatin, najnovije vesti i aktivnosti

Pogodnosti ulaganja

Fiskalne pogodnosti

Oslobađanje od plaćanja PDV-a na:
  • Unos dobara u slobodnu zonu
  • Promet dobara i usluga u slobodnoj zoni
  • Promet dobara između korisnika dve slobodne zone
  • Potrošnju energenata

Carinske pogodnosti

Oslobođenja od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina za robu koja je namenjena obavljanju delatnosti i izgradnji objekata u slobodnoj zoni (repromaterijal, oprema, građevinski materijal).