Pogodnosti

POVOLJAN GEOGRAFSKI POLOŽAJ OPŠTINE APATIN

- Obuhvata površinu od 333 km² na kojoj živi oko 29 hiljada stanovnika;
- Opština Apatin je locirana, u okviru prostora Vojvodine, na krajnjem zapadu;
- Pozicioniranost neposredno uz levu obalu velike međunarodne reke Dunav /tzv. "plava evropska magistrala"/, predstavlja dodatni potencijal opštine,
- Nalazi se na sredini toka reke Dunav i kroz Apatin prostire se na 42km.
- Opština Apatin spada u zonu koju karakteriše umereno kontinentalna klima sa četiri godišnja doba.

Sporazumi o slobodnoj trgovini

1. Prelazni trgovinski sporazum sa EU,

2. Sporazum CEFTA,

3. Sporazum sa članicama EFTA,

4. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom,

5. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Belorusijom,

6. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kazahstanom,

7. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom,

8. Preferencijalni režim poslovanja sa Sjedinjenim Američkim Državama.


FISKALNE POGODNOSTI

1. Oslobađanje od plaćanja PDV-a na unos dobara u slobodnu zonu, kao i pružanje prevoznih i drugih usluga u vezi sa unosom dobara
2. Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara i usluga u slobodnoj zoni
3. Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara između korisnika dve slobodne zone
4. Oslobađanje proizvodnih korisnika plaćanja PDV-a na potrošnju energenata
5. Oslobađanje od pojedinih poreskih opterećenja za direktne strane investicije


CARINSKE POGODNOSTI

Oslobođenja od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina za robu koja je namenjena obavljanju delatnosti i izgradnji objekata u slobodnoj zoni (repromaterijal, oprema, građevinski materijal).


POGODNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE

Shodno svojim ovlašćenjima lokalna samouprava, može da donese odluku o pogodnostima za izgradnju objekata i infrastrukture na području slobodne zone. Ove pogodnosti se odnose na donošenje odluke o oslobađanju od plaćanja lokalnih poreza, naknada i taksi koje su u nadležnosti lokalnih samouprava, npr. naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za takse i troškove opštinske uprave, naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za urbanističke uslove i saglasnosti, priključak na lokalnu infrastrukturu vode i kanalizacije, lokalne komunalne takse i sl.


FINANSIJSKE POGODNOSTI

• slobodan protok kapitala, profita i dividendi;
• sredstva iz budžeta Republike Srbije za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

 

EFIKASNA ADMINISTRACIJA U SLOBODNOJ ZONI (One Stop Shop)

Korisnicima slobodnih zona na raspolaganju su sledeće logističke usluge po povlašćenim cenama: organizacija transporta, pretovar, utovar, špediterske usluge, agencijske usluge, usluge osiguranja i reosiguranja, bankarski poslovi i dr.

 

JEDNOSTAVNA I BRZA CARINSKA PROCEDURA

U opštini Apatin postoji carinski referat.

Takođe, carinska procedura u slobodnim zonama je pojednostavljena.

Pridružite nam se u
Slobodnoj zoni Apatin

Korisnici

Kompanije koje su iskoristile pogodnosti koje pruža Slobodna zona Apatin i kod nas izgradile svoj novi dom