Radovi u Slobodnoj zoni Apatin teku po planu

Radovi u Slobodnoj zoni Apatin teku po planu, a očekuje se da će završetak istih biti i pre predviđenog roka.

Završeni su pripremni i zemljani radovi kao i polaganje samog cevovoda. Uporedo se rade monterski radovi na izradi fazonskih komada koji ce se montirati nakon betoniranja predvidjenih šahtova.

Na ovaj način rešiće se prihvatanje otpadnih voda industrijske zone pa i Hladnjače, koje ce biti preusmerene ka kanalizacionoj crpnoj stanici za fekalnu vodu KCS 4, na koje je trenutno priključena samo fekalna kanalizacija okolnih ulica.

Pridružite nam se u
Slobodnoj zoni Apatin

Korisnici

Kompanije koje su iskoristile pogodnosti koje pruža Slobodna zona Apatin i kod nas izgradile svoj novi dom