Apatin dobio Slobodnu zonu – objavio Službeni glasnik RS

U službenom listu Srbije objavljeno je rešenje Vlade Republike Srbije o davanju saglasnosti za određivanje područja Slobodne zone Apatin u Apatinu.

Slobodna zona obuhvata lokaciju “RTC Apatin i Luka Apatin”, lokacija Blok 61 Apatin. Ove lokacije predstavljaće područja na kojima će se odvijati proizvodne i logističke aktivnosti.

Preduzeća koja planiraju da razvijaju svoje proizvodne i uslužne aktivnosti na lokaciji RTC-a i Luke su: “Fleš Srb” doo i “Terminal Apatin” doo. Na ovom području Slobodne zone planira se izgradnja Luke Apatin sa logističkim centrom.

Konzorcijum kompanija “Agrifer SA”, Švajcarska i “Nika grup” doo Beograd i Opština Apatin potpisale su memorandum o razumevanju kojim su regulisana pitanja međusobne saradnje i organizacije povodom projekta izgradnje međunarodne Luke Apatin.

Detalji odluke su u Službenom glasniku.

Izvor: www.soapatin.org

Pridružite nam se u
Slobodnoj zoni Apatin

Korisnici

Kompanije koje su iskoristile pogodnosti koje pruža Slobodna zona Apatin i kod nas izgradile svoj novi dom