Projektni tim EU posetio Apatin: Industrijska zona Apatin

Članovi projektnog tima Evropske Unije u Republici Srbiji za Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave posetili su Apatin. Tako je, praktično, počeo rad na pripremi kompletne dokumentacije za izradu studije izvodljivosti za projekat "Industrijska zona Apatin".

Pozdravljajući goste, među kojima su bili: Fric Jakma, vođa projekta koji treba da finansira EU, Dejvid Lajt i Karlos Kisneros, eksperti za ekonomska pitanja MISP-a, kao i Milan Vučinić i Mirjana Kranjac, predstavnici Sekretarijata za privredu AP Vojvodine, predsednik apatinske opštine, dr Živorad Smiljanić, naglasio je da kompletno opremanje industrijske zone treba da omogući korišćenje potencijala najveće lokacije za investiranje u opštini koja je u javnoj svojini.

Dr Smiljanić je naglasio da je industrijska zona deo kompleksnog investicionog projekta koji predstavlja homogenu prostornu i logističko-tehnološku celinu i da za realizaciju ovog projekta opština ulaže kontinuirani napor uz podršku pokrajine i republike.

Prva faza ovog projekta je već ostvarena formiranjem Slobodne zone u zaleđu lučkog područja, ali se projektom planirana efikasna međunarodna luka sa bitnim usmerenjem na kontejnere za logističke potencijale - odnosno za luke Evropskog kontinenta.

Vršilac dužnosti direktora Slobodne zone, Miloš Đerić, diplomirani ekonomista, upoznao je goste sa pogodnostima apatinske zone, a potom govorio o aktuelnim investicijama i pregovorima, posebno ističući dobru poslovnu klimu na području opštine.

Učesnici ovog važnog skupa zajednički su ocenili da su ključni elementi projekta nasipanje peskom lokacije privredne zone za prvu i treći kasetu, čija bi vrednost iznosila preko 6.600.000 evra bez PDV-a, ali i obnova priključne pruge dužine 12,5 km za koju je potrebna rekonstrukcija postojeće trase.

Članovi projektnog tima EU u Republici Srbiji, koji treba da pomognu u postupku pripreme ove studije izvodljivosti i tako doprinesu obezbeđivanju sredstva od EU, ocenili su da je Apatin primer kako se treba doći do onoga šta se želi.

Pridružite nam se u
Slobodnoj zoni Apatin

Korisnici

Kompanije koje su iskoristile pogodnosti koje pruža Slobodna zona Apatin i kod nas izgradile svoj novi dom